הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

​​​​חברי מועצהועדות המועצה פרוטוקולי ישיבות מועצהפרוטקולי ועדות המועצה

להלן רשימת ועדות העירייה:

  
  
הרחב ועדה : ועדת ביטחון, בטיחות, תחבורה, סד"צ, איכות הסביבה ושפ"ע ‏(9)
הרחב ועדה : ועדת ביקורת ‏(3)
הרחב ועדה : ועדת הנחות בארנונה ‏(3)
הרחב ועדה : ועדת מכרזים ‏(4)
הרחב ועדה : ועדת ערר לעניין ארנונה ‏(3)
הרחב ועדה : ועדת תמיכות ‏(4)