הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תשלומי הורים בגני הילדים לשנת תשפ"א

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

​בחודשים האחרונים אנו נמצאים במציאות חדשה ובלתי מוכרת וההתמודדות עימה כרוכה באי ודאות וגם פתיחת שנת הלימודים היא אחרת ממה שהכרנו - שנה שתתמודד עם נגיף הקורונה.
יחד עם זאת, אנו נרגשים לפתוח את שנת הלימודים תשפ"א בגני הילדים במסגרת חינוך חובה.
הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יבוצעו בכפוף להוראות הבריאות.
השנה יפעלו במועצה 12 גני ילדים: 4 ממלכתי, 4 ממלכתי-דתי, 3 במסגרת החטיבה הצעירה וגן חינוך מיוחד.
הגנים מופעלים על ידי מחלקת החינוך ונמצאים בפיקוח משרד החינוך.
במסגרת הגנים מופעלת לאורך השנה תכנית חינוכית הייחודית לבית דגן המועברת על ידי הגננות בליווי מחלקת החינוך.
תשלומי הורים - התשלום עבור ילדכם לגן הוא תשלום שנתי בגובה - 624,1.₪
התשלום יחולק לשניים - חלקו ישולם למועצה וחלקו לקופת הגן וכן מחצית מהתשלום ייגבה בין החודשים ספטמבר- נובמבר
והמחצית השנייה בינואר 2021 (לאחר אישור ועדת החינוך של הכנסת).
פרוט התשלומים

תשלומי הורים למועצה מחצית א'

  • ביטוח תאונות אישיות - 49 ₪ (שנתי)
  • סל תרבות - 36 ₪ (חצי שנתי)
  • תל"ן (תכנית לימודים נוספת) - (2 שעות שבועיות): שנתי
  • ריתמוסיקה - 397 ₪
  • חינוך גופני - 200 ₪
  • קיימות סביבתית - גן מבטיח צריך לקיים - ע"ח מחלקת החינוך

 סה"כ - 682 ₪ (ב-3 תשלומים שווים, אותם יש לשלם למועצה בין החודשים ספטמבר- נובמבר).

תשלומי הורים למועצה מחצית ב'

  • סל תרבות - 36( ₪ חצי שנתי( תשלום אחד, אותו יש לשלם למועצה בינואר 2021.

תשלומי הורים לגן מחצית א'

ניהול תקציבי של וועד ההורים - ניהול המאפשר לקיים את אורחות הגן באופן מקצועי, יעיל וראוי.

  • הזנה - 800 ₪ (שנתי)
  • רכישת ציוד לגן - 53 ₪ (חצי שנתי)

סה"כ - 853 ₪ (ב-4 תשלומים שווים, אותם יש לשלם לגן בין החודשים ספטמבר- נובמבר).

תשלומי הורים לגן מחצית ב'

  • רכישת ציוד לגן - 53 ₪ (חצי שנתי) תשלום אחד, אותו יש לשלם לגן בינואר 2021.