הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אגרת לפתיחת שנת הלימודים תש"פ

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

הורים ותלמידים יקרים,
שנה חדשה מתחילה - שנת תש"פ.
פתיחת שנת לימודים מעוררת התרגשות וציפייה לבאות... ויחד עם זאת למערכת החינוך יש מאפיין מיוחד - בכל שנה מתחילים מחדש וכל התחלה חדשה מביאה עמה צמיחה, תנופה והתחדשות המאפשרים הזדמנות לכל אחד ואחת.
במהלך חופשת הקיץ הוקצו משאבים לשיפוצי מוסדות החינוך - בתי הספר וגני הילדים על מנת ליצור תנאים לסביבה לימודית מזמינה ונעימה לקראת חזרתם של התלמידים למסגרת הלימודים כאשר הושם דגש על תיקון מפגעים בטיחותיים, סיוד, צביעה ויצירת סביבות למידה פעילות, חידוש ציוד, גיזום וגינון, ריסוס והדברה. בשני גנים - עפרוני ושחף נבנו מרחבים ממוגנים לשעת חירום.
אנו מצפים בהתרגשות לפתוח את שנת הלימודים ולקבל את פני התלמידים בשערי מוסדות החינוך.
במערכת החינוכית לומדים 1,670 תלמידים לאחר שהתחדשנו בשני מעונות יום בחינוך לגיל הרך ובגן נוסף בחינוך הקדם יסודי.
בשנת הלימודים תש"פ יפעלו בנוסף לשני מעונות היום, שמונה גני ילדים בחינוך הקדם יסודי, שתי מסגרות חינוכיות בחטיבה הצעירה, שני בתי ספר יסודיים כאשר תלמידי חטיבות הביניים והתיכון ילמדו במסגרות חינוכיות מחוץ ליישוב. בנוסף, ילמדו גם תלמידים במסגרות חינוכיות המותאמות להם מחוץ ליישוב.

שמנו לנו למטרה להוביל את מערכת החינוך ביישוב להישגים משמעותיים בארבעה תחומים מרכזיים:

  • קידום הישגים לימודיים וטיפוח מצוינות לימודית וחברתית.
  • למידה משמעותית - העצמת מקומו של המוסד החינוכי, תרומתו של המורה ללמידה ולמפגש בינו לבין התלמידים.
  • קידום אקלים המקנה ערכים של כבוד האדם ותרומה לקהילה - אזרחות פעילה.
  • טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים ותלמידים בעלי סיכון לנשירה.

 

השנה נמשיך את הנושא החינוכי שנבחר בשנה שעברה - אחדות וסולידריות - חיזוק הלכידות החברתית וערך הקהילתיות.
נבליט את היופי, שבאחווה ובסולידריות בהתגייסותה של הקהילה שלנו לצד כל נזקק ונצרך ונמגר גילויים של כיעור, שנאה וגזענות. הנושא יבוא לידי ביטוי בפעילויות חינוכיות במוסדות החינוך, ביחידת הנוער ובמרכז בקהילתי על מנת להנחיל ערכים שיש בהם לכידות חברתית לצד שיח המגנה גילוי של הדרת האחר.

חינוך לגיל הרך - מעונות יום

יפעלו שני מעונות יום תחת מחלקת החינוך - צבעוני ופעמונית. המעונות יהוו מרכזים חינוכיים כאשר הדגש הוא על הילד והתהליך החינוכי. התהליך יתמקד בפיתוחם של התינוקות והפעוטות מרגע היכנסם למעון בהיבטים של צרכים גופניים, רגשיים וחברתיים שיאפשרו להם הרחבת תחומי התעניינות, מיצוי יכולות ופיתוח הדמיון. התהליכים החינוכיים אשר יתקיימו במעונות יחד עם סביבה עשירה בגירויים המתאימים להתפתחותם של התינוקות והפעוטות יזמנו להם לחוות ולהתנסות בפעילויות חווייתיות אשר יספקו להם הזדמנויות להתפתחות אישית. השלב הראשון יהיה קבלתם למעון והשתלבותן במסגרת חברתית-חינוכית - טיפול פיזי וסיפוק צרכים בסיסיים, מגע ואהבה ומתן הזדמנויות ללמידה ולהתנסות חווייתית.

השלב השני יהיה קיום של תוכניות חינוכיות חוויתיות - פיתוח חשיבה באמצעות משחקים, מגע עם חומרי יצירה, תנועה על ידי מוסיקה ותחילתה של הקניית שפה. השלב הבא יהיה למידה חברתית - פיתוח כישורים חברתיים (סובלנות, כבוד), פיתוח כישורי חיים (הרגלי סדר וניקיון, אכילה) ולמידה על הסביבה הקרובה (משפחה, בעלי חיים, עונות השנה, חגים).

לתזונה יש תפקיד מרכזי בהתפתחות ובשמירת בריאות התינוקות והפעוטות ולכן נקיים תפריט מזין ומגוון המותאם לצרכים ההתפתחותיים של הטף. מידי יום יוגש מזון טרי,  מבושל וכשר (ארוחת בוקר וצהרים בשרית) בפיקוח דיאטנית קלינית. הצוות החינוכי של המעונות - מנהלות ומטפלות יחד עם המדריכה הפדגוגית יפעלו לתת מענה לצורכיהם ההתפתחותיים לטף בהיבט התפעולי, החינוכי והפדגוגי.

 

חינוך קדם יסודי - גני הילדים

יפעלו שמונה גני ילדים (ארבעה ממלכתי וארבעה ממלכתי-דתי).
בגני הילדים תתקיים פעילות חינוכית ענפה ומגוונת השמה דגש על התפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית של הילדים באמצעות למידה פעילה על ידי משחק, חוויה והנאה שיפתחו אצלם מיומנויות חשיבה (פיתוח הדמיון, יצירתיות, ביקורתיות וחופש המחשבה) וכישורים חברתיים (עבודה בצוות, שיתוף פעולה, חופש בחירה, הקשבה, כבוד כלפי האחר, קבלת כללים התנהגותיים ונטילת אחריות). נקיים בגני הילדים מגוון תוכניות חינוכיות - תוכנית הריתמוסיקה פיתוח יכולת הבעתה ויצירה באמצעות תנועה ומקצביים מוזיקליים. תוכנית החינוך גופני - פיתוח המודעות לגוף, שכוללת התמצאות במרחב, הרגלי תנועה ומוטוריקה. קיום שיח בעקבות סיפורים באמצעות ספרית פיג'מה - תכנית המנחילה לילדים אהבה לספרים וסיפורים ועוסקת בערכים חברתיים. נמשיך גם בתוכנית גוגל'ה - המקנה כלים ממוחשבים המותאמים להתפתחותם הקוגניטיבית של הילדים, יכולותיהם ותחומי התעניינותם ומסייעת בהכנתם לעולם הדיגיטלי. במסגרת התוכנית יתקיים מיזם מקוון בנושא המים בישראל "ילדים שותים מים ודעת" באמצעות למידת חקר. הילדים יחקרו בלמידה דיגיטאלית על המים והשפעותיו בנושאי הסביבה, הטבע והקיימות. תתקיים גם תכנית בריאות השיניים, שתעסוק בהקניית הרגלים בריאים של ניקיון הפה וצחצוח השיניים. וגם הילדים יצפו במופעי תרבות, שיחשפו אותם לתחומי תוכן אמנותיים. כל ילד ייהנה מארבעה מופעי תרבות, שיעסקו בארבעה נושאים שונים: אחדות וסולידריות, אני והזולת, קיימות סביבתית וערכים חברתיים. תתקיים תכנית חדשה "גן מבטיח צריך לקיים" שמטרתה ללמוד על הסביבה ומרכיביה והשפעת הפעולות שלנו לשימור ולשיפור הסביבה. נמשיך בתוכנית זה"ב בגן - למידה על חשיבות להתנהגות בטוחה וזהירה בדרכים. את מגוון התוכניות החינוכיות מובילות הגננות בשיתוף מחלקת החינוך.

חינוך יסודי - בתי הספר היסודיים

בתי הספר מנוהלים בניהול עצמי - קיימת אוטונומיה פדגוגית, מנהלתית ותקציבית אשר מאפשרת למנהלים לתת מענה גמיש ומשתנה בהתאם לתהליכים החינוכיים המתקיימים בבתי הספר. המנהלים יפעלו להגדרת מטרות פדגוגיות ותוכניות לימודיות לקידום המסגרות החינוכיות אשר באחריותם תוך ניהול אפקטיבי של המשאבים. השנה יתקיימו מבחני מיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) לכיתות ה' - מבחנים, שעורכת ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - רשות מקצועית ממלכתית ובלתי תלויה הכפופה למשרד החינוך) ויהיו במקצועות: מדע וטכנולוגיה, שפה, מתמטיקה ואנגלית. במסגרת המבחנים יתקיימו גם סקרים, שיועברו בקרב התלמידים והמורים ויעסקו באקלים החברתי והפדגוגי הקיים בבית הספר. מטרת המיצ"ב לספק למנהלי בתי הספר מידע פדגוגי על בית הספר, שישמש אותם לבניית תוכניות חינוכיות לשיפור ההוראה והאקלים הבית ספרי.

השנה נשים דגש על יוזמות חינוכיות באמצעות למידה פעילה, שמטרתן העצמה אישית, חברתית ולימודית של התלמידים, שיקנו להם ידע, מיומנויות וערכים למיצוי יכולותיהם. היוזמות יעסקו במגוון נושאים: מנהיגות מגשרת - ילדים מלמדים ילדים התנהגות פרו-חברתית באמצעות ניתוח מצבי קונפליקט ורכישת מיומנויות לניהול מו"מ והידברות. מנהיגות נתיב האור - תכנית חינוכית, ערכית, חברתית וקהילתית המעודדת שינוי תרבות התנהגותית ואורח חיים בסביבה צורכת חשמל. הנואם הצעיר יעסוק בפיתוח כושר הביטוי, ההבעה בע"פ והרטוריקה של התלמידים להעצמת התקשורת הבינאישית. נקיים את חידון הציונות והמורשת למשפחות - חידון, שיחבר בין משפחות ציוניות לסיפורם הציוני באמצעות חוויה חינוכית עכשווית על מנת לחזק את תחושת המשפחתיות לעם היהודי ולמולדת. אנו מזהים תלמידים, שבוער בהם הרצון לכתוב, שמתרגשים מהמילה כתובה ורוצים להביע את הקול הייחודי שלהם - עבורם נקיים סדנה לכתיבה יוצרת, שתחבר אותם לעולמם הפנימי, תאפשר להם לטפח את חשיבתם המילולית ולפתח את הבעתם בכתב.

תאונות הדרכים הוא נושא כאוב בחברה הישראלית. אחת הדרכים להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים מינקות היא להטמיע תרבות של "חושבים בטיחות". ההטמעה תתבצע באמצעות יצירה אומנותית - ציור שהתלמידים יביעו באמצעותו ערכים של סובלנות, אחריות אישית , כיבוד החוק ושמירה על חיי אדם. הציורים הזוכים יאפשרו השתתפות בתחרות ציור ארצית. התחרות תתבצע על ידי מועדון רוטרי ומחלקת החינוך. נחלק לתלמידי כיתות א' את הספר "חיפזון וזהירון" על מנת לעודד בקרבם התנהגות בטיחותית ולהקנות להם ערכים של אחריות אישית בדרכים. נקיים מיזמים הקשורים בקיימות סביבתית וקידום סביבה ירוקה במטרה לפתח סביבה השמה דגש על טיפוח שטחים ירוקים, שימור אנרגיה ומשאבי טבע ומיחזור. תתקיים תוכנית של המשרד להגנת הסביבה - "ניהול משאבים ושטחים ירוקים" - מה היא הסביבה שלנו ואיך אנו משתמשים בה ונותנים לה חזרה במטרה לסגל אורח חיים ירוק ובריא. וכן נקיים גינות קהילתיות, שסביבן תהיינה התארגנות קהילתית על מנת לשמור על ריאות ירוקות ביישוב. הגינות, שיוקמו יתוחזקו על ידי תלמידים נבחרים וחברי מועדון רוטרי ויחזקו את הקשר לחיים מקיימים בקהילה (אהבת הארץ והאדמה).

נקיים גם מיזמים חברתיים המעודדים התנדבות חברתית - "אני ואתה נשנה את הסביבה" - תכנית חינוכית, חברתית וערכית המאפשרת לתלמידים להתנסות בנתינה במסגרת בית הספר או מחוץ לכותליו במסגרת הקהילה - התנדבות בתפקידים ובמשימות למען הזולת והקהילה הכרוכה בנטילת אחריות ומעורבות פעילה. הנתינה תעצים את התלמידים ותביא לצמיחתם האישית והחברתית. תתקיים גם תכנית "חברים" - שתפעל לקדם שוויון הזדמנויות בקהילה על ידי הנגשת ידע ומודעות חברתית באמצעות יזמות חברתית. התלמידים יתנסו בעיצוב מסר חזותי הקשור להשתלבות חברתית והכלה שיגביר את התודעה לנושא בהיבט הקוגניטיבי והרגשי. התלמידים יחוו תהליך למידה אישי וקבוצתי, שיאפשר להם להעביר מסר קצר וברור בנושא שוויון הזדמנויות והם יעשו זאת בהיבטים אומנותיים. נקיים גם את תכנית "ינשופים" - תכנית העשרה אמנותית במהלכה יפגשו התלמידים במסגרת בית הספר עם אמנים ואנשי תרבות מתחומי אמנות שונים - תיאטרון, מחול, מוסיקה, כתיבה ואמנות פלסטית. כל אמן, בהתאם לאישיותו ותחום עיסוקו, ייצא עם התלמידים למסע חווייתי ומעשיר במהלכו יחשפו הילדים לעולמות תרבותיים מגוונים ויחשפו לתהליכי יצירה אמנותיים. תתקיים גם תכנית שחיה לתלמידי כיתות ה' וו' במטרה להקנות להם מיומנויות שחייה בסיסיות למתחילים (חתירה).

צהרונים וקייטנות בחופשות

השנה, לאחר סיום שעות הפעילות הפורמליות במוסדות החינוך נקיים צהרונים - מסגרות חינוכיות משלימות לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א'-ג'. לילדי הגנים הצהרונים יתקיימו בגני הילדים ולתלמידים בכיתות א'-ג' במרכז הקהילתי. בצהרונים תתקיים פעילויות העשרה, חוויה והפגה ותינתן ארוחת צהרים חמה. הצהרונים יופעלו על ידי המרכז הקהילתי ובהלימה למדיניות משרד החינוך. כחלק מרפורמת הצהרונים של משרד החינוך יתקיימו צהרונים מסובסדים בימי החופשה בחגים - ניצנים בחופשה - בחג החנוכה וחג הפסח. בחופשת הקיץ יתקיים בית הספר של החופש הגדול - קייטנה לכיתות א' - ג' מסובסדת על ידי משרד החינוך ותתקיים בין המועדים 1-21 ביולי בין השעות 13:00 - 08:00.

חינוך בלתי פורמלי

מרכז הקהילתי גיבש תכנית חוגים מגוונת שתאפשר לילדים ולנוער לבחור תחומים שמעניינים אותם ולהרחיב את אופקיהם - מדעים (רובוטיקה וסייבר), ספורט - התעמלות קרקע, רכיבה על אופניים, טניס, אומנויות לחימה, כדורסל וכדורגל, מוזיקה - כלי פריטה, כלי הקשה, אמנות - ציור, תכשיטנות.
בימים אלה מתמנה מנהל לניהול יחידת הנוער שיעמול על בנית תכנית חינוכית ענפה עבור הנוער. ייעוד היחידה לבנות את עולמם הערכי של המתבגרים, מתן העשרה בתחום הפנאי בתכנים של מנהיגות, חברה וקהילה.
נמשיך לקיים את מרכז הלמידה במתמטיקה ובאנגלית לחיזוק הישגיהם של התלמידים ביסודי, בחטיבות הביניים ובתיכון.

כחלק מתפיסתי החינוכית, אפעל להוביל את תחומי החינוך השונים בחשיבה משותפת עם סגלי ההוראה, החינוך והתושבים למתן מענה מקצועי, איכותי, ראוי והולם את הצרכים השונים. אנחנו בעיצומה של עשייה חינוכית והנני בטוחה, שאנו צועדים בדרך הנכונה למצוינות בחינוך וליצירת קהילת מופת המושתת על ערכים ונותנת מקום מכבד וראוי לכל החיים בקרבה.
מאחלת לכולנו שנה טובה, שנה בה נוביל ללמידה משמעותית, מוצלחת ומהנה.
ציפי מזור, מנהלת מחלקת החינוך

לצפייה באגרת הרשמית