הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות השמה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה (בהתאם להחלטת ועדת שילוב).
ועדת ההשמה היא הפורום הקובע את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמה בחינוך המיוחד.
הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את הילד לחינוך המיוחד. הורה המעוניין לפנות לוועדה יעשה זאת באמצעות המסגרת החינוכית או באמצעות עובד/ת סוציאלי/ת.
הוועדות מתקיימות במהלך שנת הלימודים עד לתאריך 1.5 מידי שנה וקובעות את הזכאות לשנת הלימודים הבאה.
במקרים מיוחדים ניתן להגיש פניות לקיום ועדות חריגות. פניות אלה ידונו בוועדת חריגים מחוזית, שבסמכותה להכריע האם הבקשה לוועדת השמה חריגה, תתקבל או לא.
הורים לילדים בעלי לקות משמעותית יכולים להגיש פניה לרישום למסגרת חינוך מיוחד בהליך מקוצר וללא צורך בקיום ועדה.

הרכב הוועדה כולל:

 • נציג ממחלקת החינוך
 • מפקחת
 • פסיכולוג
 • עובד סוציאלי
 • רופא מומחה ברפואת ילדים
 • נציג הורים
 • דמות טיפולית ע"פ בקשת ההורים
 • נציג המוסד החינוכי *נוכחותם לא מחייבת

הדיון בוועדה מתקיים בנוכחות ההורים, אולם ההחלטה מתקבלת על ידי חברי הוועדה בלבד.
ועדת ההשמה תקבע אם התלמיד זכאי לחינוך מיוחד או שעליו ללמוד בחינוך הרגיל. אם התלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של לקותו לפיו ישובץ התלמיד לקבלת מענה מיטבי.
ועדת השיבוץ תקבע באיזה מסגרת ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים:

 • הגדרת הלקות על פי ועדת ההשמה
 • שיקולים פדגוגיים
 • בקשת ההורים
 • מרחק מאזור המגורים של הילד


הודעת השיבוץ נשלחת בדואר לכתובת ההורים המעודכנת על פי משרד הפנים
ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד ישובץ במסגרת החינוכית שבה, להערכת הוועדה, יקבל מענה טיפולי הולם ומיטבי לצרכיו.

אופציות להשמה

למסגרות החינוך המיוחד קיימות מספר אופציות להשמה:

 • גנים טיפוליים לעיכוב התפתחותי, רגשי, שפתי, פיגור ותקשורת.
 • בתי ספר כוללניים- בתי ספר אלו מתמקדים במתן מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות כגון אוטיזם, שיתוק מוחין, פיגור וכו'.
 • כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים - ילדים עם צרכים מיוחדים שיכולים להשתלב בכיתות מיוחדות המשולבות בבתי ספר רגילים, באפיון כיתות ליקויי למידה, שפתיות, רגשיות, התנהגותיות ותקשורתיות.