הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חלוקת מים בחירום

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

פגיעה במקורות המים יכולה להתרחש כתוצאה מהתרחשות של אסונות טבע, מלחמה, פעולת טרור או תקלה. סוגי פגיעה שונים ישפיעו על איכות המים או יפגעו במערכת ההובלה שלהם. ברוב המקרים מערכת המים ודריכות הגורמים המטפלים בה מאפשרים התמודדות ותיקון של הנזק בטווח הקצר וחזרה מהירה לשגרה. יחד עם זאת, בתרחישים קיצוניים של עומס גדול במיוחד וקריסה של מערכות ותשתיות במדינה, כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה, יתכן מצב של מחסור מתמשך במים זורמים במערכת המים או פגיעה מתמשכת באיכות המים. לאירועים מסוג זה השפעה ישירה על שגרת החיים בהיבטים שונים כגון: בישול ושתייה, ניקיון, היגיינה וסניטציה.

מועצה מקומית בית דגן ותאגיד המים מי שקמה נערכים מראש ומתרגלים הקמה והפעלה של תחנת לחלוקת מים בישוב. בתחנה יחולק לתושבים מים על ידי גרור מים.
בעת חירום ובזמן הפסקות מים בישוב, תפתח תחנת חלוקת מים, בעת זו יוכלו התושבים, להצטייד במים.
בכל מקרה מומלץ מאוד להיות מוכנים מבעוד מועד ולהצטייד מראש בכדי להגביר את מוכנותכם להתמודדות עם מצבי חירום, בכלל ומשברי מים בפרט כמו גם בכדי להקטין את הלחץ בשעת חירום ואת הצורך לצאת מהבית.

הצטיידות מים

  • שמרו בקבוקי מים בבתים.
  • אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש.
  • במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

 

מיקוםאמצעי חלוקההערות
מגרש מקורה שדותגרור מים של 5 קובלהגיע עם בקבוקים או מיכלים למילוי מים.