הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

וועדת מל"ח (משק לשעת חירום)

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

​מדור מל"ח (משק לשעת חירום) מטפל ומרכז את כל ההכנות לשעת חירום של הרשות בתיאום עם ראש מטה מל"ח מחוזי ובהנחיית ראש המועצה
בבית דגן קיימת ועדת מל"ח מקומית שבראשה עומד ראש המועצה.
חברים בוועדה זו הם ראשי מינהל, מנהלי מחלקות וכן בעלי תפקידים נוספים.

הרכב הועדה

הרכב הוועדה והנושאים המטופלים על ידה הם:

 • יו"ר מל"ח - (ראש המועצה) נושא באחריות כוללת לכל נושאי מל"ח במרחב הישוב כולל ההכנות לשעת חירום.
 • גזבר - מתאם את כל המערכות בהתאם למדיניות ראש העיר.
 • ראש המטה - מכוון ומתאם את עבודת המחלקות, מרכז ומפעיל את סגל מרכז השליטה והצוות ומקיים קשר עם כל גורמי הביטחון בעיר.
 • מרכז הוועדה - מארגן את פריסת מרכז ההפעלה, אחראי לתיקי הנתונים והנהלים לשעת חירום, עזרי המטה והציוד הנדרש לפעילות מרכז ההפעלה.
 • יו"ר ועדת המשנה לפס"ח - מטפל בכל הנושאים הקשורים לאוכלוסייה המפונה ובנושא זק"א - זיהוי קורבנות אסון - וקבורתם.
 • ממונה על המידע לציבור - אחראי להעברת מידע עדכני לאוכלוסייה
 • ממונה מים וביוב - אחראי לאספקת מים לכלל הצרכנים במרחב העיר.
 • ממונה כח/חשמל - דואג לתחזוקת מערכות התאורה ונמצא בקשר תמידי עם חברת חשמל.
 • ממונה חינוך - אחראית על הפעלת מערכת החינוך בישוב בעיתות חירום.
 • ממונה על כח אדם - מגייס ומשבץ כח אדם ומתנדבים בהתאם לצרכים.
 • ממונה על הבריאות - מתאם הפעלת המרפאות ובתי המרקחת החיוניות בעיר ודואג לבריאות האוכלוסייה.
 • ממונה בנייה והנדסה - מתאם ומשקם מבנים ותשתיות עפ"י הצורך.
 • ממונה תברואה ואיכות הסביבה - מטפל בכל נושא התברואה ואיכות הסביבה במרחב העיר.
 • ממונה דלק - אחראי להספקת דלק לצרכי מתקני העיר, ומתאם הספקת גז בעת מחסור לאוכלוסייה.
 • ממונה מזון ומשכ"ל -  אחראי על מעקב אחר הספקת מזון לאוכלוסייה וסיוע למפעלי משכ"ל ומזון בישוב.
 • ממונה רווחה - מטפל באוכלוסייה במצוקה.
 • נציגי כיבוי אש, משטרה, מד"א וצ.ה.ל (פיקוד העורף) הוועדה מרכזת ומטפלת בכל הנושאים המקצועיים הייעודיים של העיר.


במסגרת עבודת הוועדה ובמהלך כל השנה, נרכש ציוד לשעת חירום - שמיכות, מזרונים, מיטות ועוד ציוד חיוני לשעת חירום.
מרכז הפעלה נמצא במבנה המועצה.
מדי שנה מבוצעת ע"י הוועדה פעילות שמטרתה העלאת הכשירות והמוכנות לשעת חירום בישוב. במסגרת פעילות זו מתקיימים תרגילי מל"ח משולבים עם פיקוד העורף וכל ארגוני החירום.
במסגרת פעילות מדור מל"ח מבוצעת מידי שנה ביקורת כשירות וכוננות, השתלמויות מקצועיות, קורסים וכנסים לכל חברי מל"ח בישוב.
לוועדת מל"ח מרותקים כח אדם (עובדי עירייה ומתנדבים) ואמצעים לשעת חירום עפ"י הנהלים של מל"ח בשעת חירום.
כל נושאי מל"ח בעיר מרוכזים על ידי מחלקת הביטחון.