ממונה שירותי חירום וקב"ט למוסדות חינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

ממונה שירותי חירום וקב"ט למוסדות חינוך

תאריך פרסום:02/09/2019
מועד אחרון להגשה:16/09/2019 00:00
מספר מכרז:13/19/ע
קובץ מצורף:תאור תפקיד ממונה חירום וביטחון - נגזר מחוזר מנכל
לפרטים נא לפנות ל-:

​ניתן לשלוח את הבקשות למשרה, בצירוף המסמכים הנ"ל, לפקס: 03-9604048 או למייל lishka@beitdagan.muni.il .
מועד אחרון להגשת מועמדות: 16.9.19. תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות את כל המסמכים הנדרשים. ​

תיאור המשרה: ממונה שירותי חירום וקב"ט למוסדות חינוך.
שיעור משרה: 100%
דירוג: מינהלי או מח"ר.
דרגה: 8-10 בדירוג המנהלי (או 38 – 40 בדירוג המח"ר)/ חוזה אישי/שכר בכירים בהתאם לאישור מ. הפנים.

תיאור התפקיד

 • ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום ובטחון כלפי חוץ: משרדי ממשלה, צה"ל ומשטרת ישראל.
 • קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ובטחון.
 • טיפול ופיקוח בנושא אכיפת חוקים ותקנות הקשורים בנושאי חירום ובטחון.
 • טיפול בנושאי התנדבות לשעת חירום.
 • ריכוז הכנת תוכניות מקלוט, רכישת ציוד מל"ח ומרכיבי בטחון נוספים.
 • הכנת תוכניות עבודה שנתיות שנתיות מקושרות תקציב.
 • אחריות לתכנון, לארגון ולהפעלה של שירותי הביטחון והחירום של הרשות המקומית ולפיקוח עליהם.
 • אחראי מטה בטיחות בדרכים יישובי.
 • אחראי בטחות והפעלת יועץ בטיחות + נוהלי איזו בטיחות.
 • קיום בקורת בטחון ואבטחה בכלל היישוב.
 • אחריות לתרגול התושבים וקבוצות עובדים, המשתמשים במוסדות ובמבנים ציבוריים בעתות חירום.

מוסדות חינוך

 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסדות החינוך.
 • ניהול ההערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 • ניהול וביצוע הכשרות והשלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההערכות לחירום של מוסדות החינוך, וכל זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל בנושא ממונה של שירותי חירום ובטחון ברשויות מקומיות.

דדישות התפקיד

 • בעל השכלה תיכונית ומעלה, תואר ראשון יתרון.
 • קצין צה"ל/משטרה
 • קורס מנהלי בטחון (מנב"ט), יתרון.
 • קורס ממוני בטיחות, יתרון.
 • קורס קב"ט מוס"ח, יתרון.

ניסיון מקצועי

ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כקב"ט במוסד ציבורי כלשהו או בתפקידי פיקוד בזרועות הביטחון במשך 5 שנים לפחות.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בבצוע, ערנות ודריכות, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות.

דרישות מיוחדות

רשיון נהיגה, הכרת כלי נשק וידע בתפעולו, ידע בעזרה ראשונה, עבודה עם סיכונים ומאמץ פיזי.

הערה: האמור לעיל הינו תמצית של תיאור התפקיד והדרישות. פירוט מלא ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל המצו"ב.

הגשת מועמדות

טפסים להגשת המועמדות נתן לקבל במזכירות המועצה. לטפסי הבקשות חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 • קורות חיים.
 • אשור משטרת ישראל להעדר ר"פ לרבות לעניין עבירות מין.
 • אישור כשירות לנשיאת נשק.
 • תעודת והמלצות בהתאם (המלצות יש לצרף שמות, תפקידים וטלפונים של ממליצים.