ממונה שירותי חירום וקב"ט מוסדות חינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

ממונה שירותי חירום וקב"ט מוסדות חינוך

תאריך פרסום:10/09/2020
מועד אחרון להגשה:30/09/2020 00:00
מספר מכרז:06/20
לפרטים נא לפנות ל-:

גיל עדני - מנכ"ל המועצה בטלפון: 03-9602104​