מנהל חשבונות כללי

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

מנהל חשבונות כללי

תאריך פרסום:18/02/2021
מועד אחרון להגשה:04/03/2021 12:00
מספר מכרז:פומבי 1/21/ע
לפרטים נא לפנות ל-:

טפסים להגשת הבקשות אפשר לקבל במשרדי הרשות ברח' מנחם בגין 9, בית דגן . את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להגיש עד יום חמישי 4.3.2021.
בדבר בירורים ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות בשעות העבודה הרגילות בטל': 03-9602104/6 פקס: 03-9604048. מייל: hodayao@beitdagan.muni.il

היחידה:  יחידת כספים.
כפיפות:  לגזבר או למנהל חשבונות ראשי.
תואר המשרה:  מנהל חשבונות כללי.
דרגת המשרה ודירוגה:  7-9 בדירוג המינהלי.
היקף העסקה:  משרה מלאה.
סוג מכרז:  פומבי.

תיאור תפקיד

ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח 8811-עיקר פעילותו:

  1. ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.
  2. בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.

תנאי סף

  • השכלה ודרישות מקצועיות
  • סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

דרישות ניסיון

  1. ניסיון מקצועי ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום – ניהול חשבונות.
  2. ניסיון ניהולי לא נדרש.

דרישות נוספות

  • שפות עברית ברמה גבוהה
  • יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה OFFICE

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

  • סדר וארגון.
  • דיוק בפרטים.