מכרז לשדרוג והקמה של מערכות השקייה בגנים

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

מכרז לשדרוג והקמה של מערכות השקייה בגנים

תאריך פרסום:24/05/2021
מועד אחרון להגשה:14/06/2021 10:00
מספר מכרז:05/21
קובץ מצורף:לצפייה במסמכי המכרז