ביצוע עבודות תכנון,אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית )PV )בהספק עד 200 קו"ט על גגות בבעלות מועצה מקומית בית דגן

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

ביצוע עבודות תכנון,אספקה, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית )PV )בהספק עד 200 קו"ט על גגות בבעלות מועצה מקומית בית דגן

תאריך פרסום:10/06/2021
מועד אחרון להגשה:01/07/2021 14:00
מספר מכרז:06/2021
קובץ מצורף:לצפייה במסמכי המכרז
לפרטים נא לפנות ל-:

גיל עדני, מנכ"ל המועצה
טלפון: 03-9602111​

עלות רכישת המכרז: 1,500 ש"ח

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 16/06/2021, נוכחות חובה.

מסמכים רלוונטיים