ראש המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם אליהו דדון
טלפון 03-9602104/6
מייל lishka@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

ראש המועצה

תפקיד:אליהו דדון
טלפון:03-9602104/6
דואל:lishka@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה