מזכירת מחלקה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם אביבה ביטון
טלפון 03-9602116
מייל aviva@beitdagan.muni.il
מחלקות חינוך
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

מזכירת מחלקה

תפקיד:אביבה ביטון
טלפון:03-9602116
דואל:aviva@beitdagan.muni.il 
מחלקות:חינוך