מהנדס המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם אדריכל עדי גיא
טלפון 03-9602142
מייל gai@beitdagan.muni.il
מחלקות הנדסה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

מהנדס המועצה

תפקיד:אדריכל עדי גיא
טלפון:03-9602142
דואל:gai@beitdagan.muni.il 
מחלקות:הנדסה