מזכירת מחלקה וממונה על היטלים ופיתוח והעברת זכויות בטאבו

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם תמי אלחרר
טלפון 03-9602143
מייל tami@beitdagan.muni.il
מחלקות הנדסה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

מזכירת מחלקה וממונה על היטלים ופיתוח והעברת זכויות בטאבו

תפקיד:תמי אלחרר
טלפון:03-9602143
דואל:tami@beitdagan.muni.il 
מחלקות:הנדסה