מ"מ מזכיר המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם חן חוכימא
טלפון 03-9602104/6
מייל heno@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

מ"מ מזכיר המועצה

תפקיד:חן חוכימא
טלפון:03-9602104/6
דואל:heno@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה