פיקוח ושפ"ע

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם תמיר סינוואני
טלפון 03-9602121
מייל tamirs@beitdagan.muni.il
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

פיקוח ושפ"ע

תפקיד:תמיר סינוואני
טלפון:03-9602121
דואל:tamirs@beitdagan.muni.il 
מחלקות:פיקוח ושפ"ע