פיקוח ושפ"ע

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם ענבל גריידי
טלפון 03-9602146
מייל inbal@beitdagan.muni.il
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

פיקוח ושפ"ע

תפקיד:ענבל גריידי
טלפון:03-9602146
דואל:inbal@beitdagan.muni.il 
מחלקות:פיקוח ושפ"ע