מזכירת פיקוח

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם בתיה גבאי
טלפון 03-9602144
מייל pikuach@beitdagan.muni.il
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

מזכירת פיקוח

תפקיד:בתיה גבאי
טלפון:03-9602144
דואל:pikuach@beitdagan.muni.il 
מחלקות:פיקוח ושפ"ע