פניות הציבור

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם חנה כהן
טלפון 03-9602110
מייל hana@beitdagan.muni.il
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

פניות הציבור

תפקיד:חנה כהן
טלפון:03-9602110
דואל:hana@beitdagan.muni.il 
מחלקות:פיקוח ושפ"ע