וטרינר יישובי

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם ד"ר אמנון כליפא
טלפון 03-5476589
מייל  
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

וטרינר יישובי

תפקיד:ד"ר אמנון כליפא
טלפון:03-5476589
מחלקות:פיקוח ושפ"ע