מזכירה ועובדת זכאות לעזרות המחלקה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם דורית שרעבי
טלפון 03-9602105
מייל dorits@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה לשירותים חברתיים
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

מזכירה ועובדת זכאות לעזרות המחלקה

תפקיד:דורית שרעבי
טלפון:03-9602105
דואל:dorits@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה לשירותים חברתיים