עו"ס משפחה והתמכרויות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם מרינה צודיק
טלפון 03-9602131
מייל marina@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה לשירותים חברתיים
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

עו"ס משפחה והתמכרויות

תפקיד:מרינה צודיק
טלפון:03-9602131
דואל:marina@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה לשירותים חברתיים