עו"ס משפחה ומוגבלויות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם שמרית חדד
טלפון 03-9602133
מייל shimrit@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה לשירותים חברתיים
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

עו"ס משפחה ומוגבלויות

תפקיד:שמרית חדד
טלפון:03-9602133
דואל:shimrit@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה לשירותים חברתיים