עו"ס משפחה ומעגל בנות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם שירלי כהן
טלפון 03-9602132
מייל shirlic@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה לשירותים חברתיים
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 5
קבצים מצורפים

עו"ס משפחה ומעגל בנות

תפקיד:שירלי כהן
טלפון:03-9602132
דואל:shirlic@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה לשירותים חברתיים