מנהל אחזקה ותשתיות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם מנשה אברהם
טלפון 03-9602123
מייל menasha@beitdagan.muni.il
מחלקות אחזקה ותשתיות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

מנהל אחזקה ותשתיות

תפקיד:מנשה אברהם
טלפון:03-9602123
דואל:menasha@beitdagan.muni.il 
מחלקות:אחזקה ותשתיות