מזכירת ר' המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם אורי בחבוט גלעדי
טלפון 03-9602106
מייל OriB@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 5
קבצים מצורפים

מזכירת ר' המועצה

תפקיד:אורי בחבוט גלעדי
טלפון:03-9602106
דואל:OriB@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה