מזכירת לשכה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם נעמה מעודה
טלפון 03-9602106
מייל lishka@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

מזכירת לשכה

תפקיד:נעמה מעודה
טלפון:03-9602106
דואל:lishka@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה