מנכ"ל המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם גיל עדני
טלפון 03-9602104/6
מייל GilEdni@beitdagan.muni.il
מחלקות לשכה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

מנכ"ל המועצה

תפקיד:גיל עדני
טלפון:03-9602104/6
דואל:GilEdni@beitdagan.muni.il 
מחלקות:לשכה