מזכירה מחלקת פיקוח

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם נעמה מעודה
טלפון 03-9602144
מייל naamam@beitdagan.muni.il
מחלקות פיקוח ושפ"ע
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 2
קבצים מצורפים

מזכירה מחלקת פיקוח

תפקיד:נעמה מעודה
טלפון:03-9602144
דואל:naamam@beitdagan.muni.il 
מחלקות:פיקוח ושפ"ע