מפקח הנדסי

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם עמית חליבה
טלפון 073-3229301
מייל amith@beitdagan.muni.il
מחלקות הנדסה
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

מפקח הנדסי

תפקיד:עמית חליבה
טלפון:073-3229301
דואל:amith@beitdagan.muni.il 
מחלקות:הנדסה