גזבר המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם חן חוכימא
טלפון 03-9602104/6
מייל heno@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

גזבר המועצה

תפקיד:חן חוכימא
טלפון:03-9602104/6
דואל:heno@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות