גזברית המועצה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם קרן יפרח
טלפון 03-9602104/6
מייל gizbar@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

גזברית המועצה

תפקיד:קרן יפרח
טלפון:03-9602104/6
דואל:gizbar@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות