חשבת שכר

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם ציונה ברזילי
טלפון 03-9602113
מייל ziona@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

חשבת שכר

תפקיד:ציונה ברזילי
טלפון:03-9602113
דואל:ziona@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות