מנהלת חשבונות ראשית

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם מיכל משיח
טלפון 03-9602115
מייל miki@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 3
קבצים מצורפים

מנהלת חשבונות ראשית

תפקיד:מיכל משיח
טלפון:03-9602115
דואל:miki@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות