מנהלת חשבונות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם לימור משה
טלפון 03-9602114
מייל limorm@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 999
קבצים מצורפים

מנהלת חשבונות

תפקיד:לימור משה
טלפון:03-9602114
דואל:limorm@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות