מנהלת חשבונות

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם לאה בלוך
טלפון 03-9602114
מייל limorm@beitdagan.muni.il
מחלקות גזברות
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 4
קבצים מצורפים

מנהלת חשבונות

תפקיד:לאה בלוך
טלפון:03-9602114
דואל:limorm@beitdagan.muni.il 
מחלקות:גזברות