מנהלת מחלקת חינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 ספר טלפונים-בעלי תפקידים

שם ציפי מזור
טלפון 03-9602116/7
מייל TzipiM@beitdagan.muni.il
מחלקות חינוך
מוסדות וגופים  
סדר הופעה 1
קבצים מצורפים

מנהלת מחלקת חינוך

תפקיד:ציפי מזור
טלפון:03-9602116/7
דואל:TzipiM@beitdagan.muni.il 
מחלקות:חינוך