הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעות לציבור

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

  
  
22/05/2019השהיית הליך הקצאת המקרקעין בגוש 6075חדש
18/04/2019הודעה לציבור - הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
18/04/2019הודעה לציבור - להקצאת קרקע לשימוש הקמת בית כנסת