הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תו תושב

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

כיצד מקבלים תו תושב

 1. הרשמה ותשלום לקבלת תו תושב  יתבצעו בצורה מקוונת באמצעות מחשב, טבלט או סמארטפון.
  למילוי טופס מקוון לחץ כאן.
 2. לאחר מילוי הפרטים בטופס המקוון, יישלח התו לבית המבקש.
 3. יודגש כי הזכות לחנייה חינם תיכנס לתוקף מיד עם התשלום המקוון (וקבלת האישור על כך), אף בטרם הגעת התו בדואר.
 4. הנפקת התו תעשה באמצעות אתר האינטרנט, מאחר שהוא נוח יותר, יעיל, מהיר, ללא עמידה בתור, וחוסך זמן המתנה מיותר.
 5. אוכלוסייה שאין באפשרותה להגיש בקשה באמצעות האינטרנט יוכלו להגיע פיזית למשרדי המועצה בשעות הקבלה בלבד.

עלות תו תושב

עלות תו תושב 5 שקלים לכל רכב , כאשר לכל רכב יש להגיש בקשה בנפרד.

אמצעי תשלום

במחלקה לפיקוח חנייה ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד.

המסמכים הנדרשים להוצאת תו תושב

 1. עותק מצולם/ סרוק של תעודת זהות . (ניתן לצלם במשרדי המועצה בתשלום)
 2. ספח הכולל את כתובתו המעודכנת של המבקש ביישוב בית דגן  ואישור שהמבקש רשום כמשלם ארנונה בספרי המועצה.
 3. עותק מצולם/ סרוק של רישיון רכב בתוקף על שם המבקש.
 4. עותק מצולם/ סרוק של רישיון נהיגה בתוקף על שם המבקש.
 5. רכב ממקום העבודה ו/או צה"ל- יש לצרף אישור רואה חשבון או מחשב החברה או מקצין הרכב של החברה או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי. היה והרכב נמצא בבעלות ע"ש אדם פרטי, יש להציג תצהיר חתום בפני עורך דין על-ידי בעלי הרכב המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה.
 6. רכב מליסינג - אישור מחברת הליסינג כי הרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי.
 7. רכב שכור-  חוזה שכירות (לפחות ל-30 ימים) בין המבקש לחברת ההשכרה, המעיד כי הרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי. יש לשים לב שתוקף התו יהיה בהתאם לתוקף חוזה הליסינג.
 8. רכב שאינו רשום על שם התושב -  אינו זכאי לתו אלא בהצגת תצהיר מבעל הרכב (חתום בפני עו"ד) המאשר כי הרכב בשימוש המבקש באופן בלעדי.
 9. דיירים בדירות שכורות - בנוסף על המסמכים המצוינים לעיל או מי מהם, בהתאם למסומן, יצורף עותק מצולם של כל חוזה השכירות שיכלול חתימות הצדדים.
 10. כאשר המבקש אינו רשום כתושב המועצה בתעודת זהות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  אישור תשלום ארנונה מגורים על שם המבקש, לכתובת לעניינה נדרש התו וחוזה שכירות למגורים חתום.
 11. כל מסמך אחר שיידרש.
 12. תושבים שבבעלותם יותר מרכב אחד, יש להגיש בקשה לכל רכב בנפרד.
 13. נהגי משאיות – משאיות ורכב מעל 4 טון יונפק תו תושב מיוחד המאפשר חנייה בחניון המוסדר על ידי המועצה.
 14. קבלת תו חניית תושב למשאית תיעשה בהתאם לנוהל קבלת תו חניית תושב.

הסדרי חנייה לתושבי בית דגן

לקבלת ההטבה יש להצמיד את תו החנייה לשמשת הרכב הקדמית במקום בולט.

חנייה לתושבי חוץ

החנייה בבית דגן בתשלום, בתחומים המסומנים בכחול-לבן ובכפוף להוראות השילוט המקומי.
בימים א` עד ה` החל מהשעה 08:00 עד 20:00, וביום ו` וערבי חג מהשעה 08:00 עד השעה 13:00.

מחוייבות מקבל התו

עם קבלת תו תושב יתחייב המקבל:

 • לשמור על שלמות התו
 • להדביק על שמשת הרכב הקדמית בצידה הימני הפנימי במקום שאינו מוסתר על-ידי מגן שמש או ציוד אחר
 • לא לערוך כל שינוי בנתונים המודפסים על גבי התו
 • לחדש התו בתום תוקפו עד ה31 לדצמבר.
 • להסיר את התו מכלי-הרכב במקרה של שינוי מקום מגורים.
 • להסיר את התו מכלי-הרכב במקרה של מכירתו או העברתו לאחר, או עם החזרת כלי-הרכב למקום העבודה או לחברת ההשכרה, ולהשיבו למשרדי החנייה.
 • להתחייב כי כל המידע המפורט בבקשה ובמסמכים המצורפים לה - נכון.
  מסירת פרטים כוזבים ושימוש בתו תושב שלא בהתאם להתחייבות, הינם עבירה על החוק, ולמועצה תהיה הזכות לבטל את התו.