אגרת לסגלי ההוראה והחינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 18/12/2019
תאריך תפוגה 18/01/2020
נושא עדכונים; כתבה ראשית; חינוך
תיאור

​​​מחנך לכל החיים!​

כשמתבוננים סביב, ניכר כי אחד מהמאפיינים של העידן הנוכחי הוא היותו שטוף בטכנולוגיה וּמַסָכים ושלל גרסאות מודרניזציה דיגיטלית המלווה באובדן עוגנים של ודאות, אידאות תרבותיות וחברתיות שעיצבו את החברה עד כה. כך, שהמסגרות החינוכיות הופכות להיות מקום בו מפגש הילדים והנוער מעניק להם כלים ומיומנויות ונוטע בהם אמונה וביטחון, שיש בהם את הכוח והיכולת להגשים חלומות בעולם הזה. והילדים יצליחו להגשים את אותם רעיונות, שהם מפנטזים עליהם רק בזכות סגל הוראה וחינוך שנותן להם את התקווה שזה אפשרי. ללא ספק, אתם המנהלים, המורים, הגננות והסייעות, פועלים מתוך שליחות ורואים בערכים דרך חיים. אתם מחנכים למורשת ולזהות ציונית, מקיימים שיח חינוכי לעיצוב רוחה, חוסנה ותעצומותיה של החברה הישראלית ואתם מחנכים!.

ללא ספק, אתם המנהלים, המורים, הגננות והסייעות, פועלים מתוך שליחות ורואים בערכים דרך חיים. אתם מחנכים למורשת ולזהות ציונית, מקיימים שיח חינוכי לעיצוב רוחה, חוסנה ותעצומותיה של החברה הישראלית ואתם מחנכים!.

היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל ח​שוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.

אשרינו, שאתם הצוות שבחר בהוראה ובחינוך כי זה צו השעה, אבל זאת זכות ושליחות הטומנת בחובה נתינה אינסופית. אתם, זכיתם בתואר שהוא גם תפקיד, באחריות חינוכית שלא תסולא באותה היכולת לעטוף באהבה רבבות ילדים.
ללא ספק, אתם עושים עבורנו את הדבר הנכון.

יום אחד בשנה, אנחנו עוצרים להגיד לכם, המנהלים, המורים, הגננות והסייעות - תודה.
תודה על שהסכמתם להיות המשפחה השנייה לילדים של כולנו ולבלות בקרבתם שליש מהיממה, רוב השנה וכרבע מתוחלת חייהם בימי שמחה וביגון, בעת הצלחה וברגעי מפלה ומעולם לא אמרתם די. מידי יום אתם יוצקים לתוכם בתבונה אנושית את תמציתה של המשנה החינוכית אשר תלווה אותם בפרקים הבאים בחייהם.

אתם, זוכים להיות עם הילדים בעיצוב הזהות האישית שלהם והקולקטיבית שלנו, ברגעים המכוננים עבורם, עבורנו ועבורכם. אתם שם לצדם מקשיבים, מעירים, מתווכחים, לעתים מסכימים ולעתים מכחישים. מלמדים אותם להיות בעלי ישות עצמאית, לשאול ולענות, לשתוק ולדבר, לבקש ולקבל אך תמיד מאפשרים להם להיות מי שהם וכפי שהם. לעולם, לא נוכל להחליף את הנשמה היתרה אותה אתם מביאים לחינוך ילדנו - אותו שאר רוח המפעם בכם ומניע את הלמידה להישגים ולהצלחה.

אז היום, אנו מצדיעים לכם, מוקירים תודה ומביעים הערכה על עשייתכם החינוכית עד כה ועל האתגרים שעוד מזומנים לכם.19

בדצמבר 2019
כא' בכסלו תש"ף​

ברגשי כבוד והערכה,
ציפי מזור,מנהלת מחלקת החינוך

תמונה
קבצים מצורפים

אגרת לסגלי ההוראה והחינוך

תאריך: 18/12/2019

​​​מחנך לכל החיים!​

כשמתבוננים סביב, ניכר כי אחד מהמאפיינים של העידן הנוכחי הוא היותו שטוף בטכנולוגיה וּמַסָכים ושלל גרסאות מודרניזציה דיגיטלית המלווה באובדן עוגנים של ודאות, אידאות תרבותיות וחברתיות שעיצבו את החברה עד כה. כך, שהמסגרות החינוכיות הופכות להיות מקום בו מפגש הילדים והנוער מעניק להם כלים ומיומנויות ונוטע בהם אמונה וביטחון, שיש בהם את הכוח והיכולת להגשים חלומות בעולם הזה. והילדים יצליחו להגשים את אותם רעיונות, שהם מפנטזים עליהם רק בזכות סגל הוראה וחינוך שנותן להם את התקווה שזה אפשרי. ללא ספק, אתם המנהלים, המורים, הגננות והסייעות, פועלים מתוך שליחות ורואים בערכים דרך חיים. אתם מחנכים למורשת ולזהות ציונית, מקיימים שיח חינוכי לעיצוב רוחה, חוסנה ותעצומותיה של החברה הישראלית ואתם מחנכים!.

ללא ספק, אתם המנהלים, המורים, הגננות והסייעות, פועלים מתוך שליחות ורואים בערכים דרך חיים. אתם מחנכים למורשת ולזהות ציונית, מקיימים שיח חינוכי לעיצוב רוחה, חוסנה ותעצומותיה של החברה הישראלית ואתם מחנכים!.

היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל ח​שוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.היום יותר מתמיד כולנו מבינים כי החינוך הוא בסיס לצמיחה חברתית וכלכלית ולכן, אתם, אלה שתביאו את השינוי. אומנם, הדרך קשה, מפותלת ולפעמים אפילו מחזירה אותנו לנקודת המוצא... לעיתים נשברים ומחליטים שמשליכים את הכל וזונחים את החזון החינוכי אבל חשוב להאיר ולהתבונן על התהליכים שהנכם רוקמים, בהם יש דרכים חדשות, פתרונות פורצי דרך‮ ואפילו רעיונות לא שגרתיים לחינוך ועיצוב דור העתיד והחברה.

אשרינו, שאתם הצוות שבחר בהוראה ובחינוך כי זה צו השעה, אבל זאת זכות ושליחות הטומנת בחובה נתינה אינסופית. אתם, זכיתם בתואר שהוא גם תפקיד, באחריות חינוכית שלא תסולא באותה היכולת לעטוף באהבה רבבות ילדים.
ללא ספק, אתם עושים עבורנו את הדבר הנכון.

יום אחד בשנה, אנחנו עוצרים להגיד לכם, המנהלים, המורים, הגננות והסייעות - תודה.
תודה על שהסכמתם להיות המשפחה השנייה לילדים של כולנו ולבלות בקרבתם שליש מהיממה, רוב השנה וכרבע מתוחלת חייהם בימי שמחה וביגון, בעת הצלחה וברגעי מפלה ומעולם לא אמרתם די. מידי יום אתם יוצקים לתוכם בתבונה אנושית את תמציתה של המשנה החינוכית אשר תלווה אותם בפרקים הבאים בחייהם.

אתם, זוכים להיות עם הילדים בעיצוב הזהות האישית שלהם והקולקטיבית שלנו, ברגעים המכוננים עבורם, עבורנו ועבורכם. אתם שם לצדם מקשיבים, מעירים, מתווכחים, לעתים מסכימים ולעתים מכחישים. מלמדים אותם להיות בעלי ישות עצמאית, לשאול ולענות, לשתוק ולדבר, לבקש ולקבל אך תמיד מאפשרים להם להיות מי שהם וכפי שהם. לעולם, לא נוכל להחליף את הנשמה היתרה אותה אתם מביאים לחינוך ילדנו - אותו שאר רוח המפעם בכם ומניע את הלמידה להישגים ולהצלחה.

אז היום, אנו מצדיעים לכם, מוקירים תודה ומביעים הערכה על עשייתכם החינוכית עד כה ועל האתגרים שעוד מזומנים לכם.19

בדצמבר 2019
כא' בכסלו תש"ף​

ברגשי כבוד והערכה,
ציפי מזור,מנהלת מחלקת החינוך