עדכון שומת ארנונה בעקבות סקר מדידה

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 04/12/2019
תאריך תפוגה 08/04/2020
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

בהמשך למכתב שנשלח אליכם בחודש יולי 2019, במסגרתו הובא לידיעתכם אודות "סקר המדידות" שהמועצה עורכת לצורך עדכון שומות הארנונה של הנכסים שבתחומה, הריני להביא לידיעתכם, כי בימים אלה המועצה פועלת להשלמת הסקר בכל הנכסים שבתחומה.

עם השלמת ביצוע הסקר בכוונת המועצה לעדכן את שומות הארנונה של כלל הנכסים וזאת החל ממועד משלוח המכתב מחודש יולי 2019, ובאופן אחיד לכלל הנישומים.

יחד עם זאת מובהר, כי המועצה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את שומת הארנונה ביחס למועד מוקדם לחודש יולי 2019 וזאת במקרים המתאימים, לאחר בחינה ובהתאם להוראות הדין והפסיקה.

תמונה
 
קבצים מצורפים

עדכון שומת ארנונה בעקבות סקר מדידה

תאריך: 04/12/2019

בהמשך למכתב שנשלח אליכם בחודש יולי 2019, במסגרתו הובא לידיעתכם אודות "סקר המדידות" שהמועצה עורכת לצורך עדכון שומות הארנונה של הנכסים שבתחומה, הריני להביא לידיעתכם, כי בימים אלה המועצה פועלת להשלמת הסקר בכל הנכסים שבתחומה.

עם השלמת ביצוע הסקר בכוונת המועצה לעדכן את שומות הארנונה של כלל הנכסים וזאת החל ממועד משלוח המכתב מחודש יולי 2019, ובאופן אחיד לכלל הנישומים.

יחד עם זאת מובהר, כי המועצה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את שומת הארנונה ביחס למועד מוקדם לחודש יולי 2019 וזאת במקרים המתאימים, לאחר בחינה ובהתאם להוראות הדין והפסיקה.