הודעה לציבור: קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 03/02/2020
תאריך תפוגה 04/04/2020
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

​קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים
במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מליאת המועצה המקומית בית דגן אישרה, ביום 19 בפברואר 2019 , תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית בתחומי המועצה.

ניתן לעיין בתבחינים שאישרה המועצה במזכירות המועצה, ברחוב מנחם בגין 9 ,בשעות העבודה הרגילות, וכן באתר האינטרנט של המועצה

תמונה
 
קבצים מצורפים

הודעה לציבור: קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים

תאריך: 03/02/2020

​קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים
במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מליאת המועצה המקומית בית דגן אישרה, ביום 19 בפברואר 2019 , תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית בתחומי המועצה.

ניתן לעיין בתבחינים שאישרה המועצה במזכירות המועצה, ברחוב מנחם בגין 9 ,בשעות העבודה הרגילות, וכן באתר האינטרנט של המועצה