הודעה לציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 03/02/2020
תאריך תפוגה 04/04/2020
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

​במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מובאת בזאת לידיעת הציבור האפשרות להקצאת קרקע בגוש 6075 חלק מחלקה 411 , בשכונת נקודת חן, בשטח של כ - 500 מ"ר, ע"פ תב"ע ממ/ 1420 לשימוש: הקמת בית כנסת, הכול בכפוף לקבוע
בפרוגרמה.

הבניה מיועדת לאורך רחוב היובל.

הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות הכול בכפוף לקבוע –
בפרוגרמה תוך – 60 ימים ממועד הפרסום

תמונה
 
קבצים מצורפים

הודעה לציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע

תאריך: 03/02/2020

​במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מובאת בזאת לידיעת הציבור האפשרות להקצאת קרקע בגוש 6075 חלק מחלקה 411 , בשכונת נקודת חן, בשטח של כ - 500 מ"ר, ע"פ תב"ע ממ/ 1420 לשימוש: הקמת בית כנסת, הכול בכפוף לקבוע
בפרוגרמה.

הבניה מיועדת לאורך רחוב היובל.

הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות הכול בכפוף לקבוע –
בפרוגרמה תוך – 60 ימים ממועד הפרסום