בקרוב - שיבוצי הילדים למעונות היום

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 15/06/2020
תאריך תפוגה 14/08/2020
נושא עדכונים; כתבה ראשית; חינוך
תיאור

מעון היום מהווה מסגרת חינוכית לילדי הגיל הרך המעניקה סביבה לימודית, טיפולית וחברתית.
   
שיבוצי הילדים למעונות היום יפורסמו בין המועדים
01 ביולי 2020 ועד ה-13 ביולי 2020 באתר המקוון של המועצה.

על מנת לדעת באיזה מעון יתחנך ילדכם בשנת הלימודים תשפ"א יש להיכנס לפרסום השיבוץ למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"א ולהקליד את ת.ז. של ילדכם.
השיבוץ נקבע בהתאם לקבוצת הגיל והשנתון של הילד.

תהליך תשלום שכר לימוד למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"א

 • שלב א' עם קבלת הודעת אישור קבלה למעון יש לשלם דמי רישום בגובה 167 ₪ במחלקת הגביה במועצה.
 • שלב ב' לאחר ביצוע התשלום יש להגיע למנהלת המעון ולמלא שאלון רישום על ילדכם (מילוי השאלון הוא תנאי להשתתפות במסגרת המעון).
 • שלב ג' בתום מילוי השאלון, מנהלת המעון תמסור להורה אישור קבלה למעון. האישור מיועד למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובאמצעותו ניתן להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד במעון (קבלת דרגה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).
  הורים שאינם מבקשים דירוג נדרשים אף הם למלא את הבקשה ולחתום על ויתור.
 • שלב ד' לאחר קבלת הדרגה יש לבצע תשלום שכר לימוד - התשלום הוא מקוון דרך אתר המועצה.
  יש להיכנס לרישום למעונות יום ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה.
  בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" תופיע עם גמר התשלום.
  • התשלום למעון יהיה באמצעות הוראת קבע ב-12 תשלומים חודשיים שווים, שירדו מידי חודש ב- 20 לכל חודש.
  • שעת הארכה - קיימת אפשרות לשהייה במעון עד השעה 17:00. הדבר כרוך במספר מינימום של הילדים ובתשלום נוסף בגובה 200 ₪ לחודש, שיהיה אף הוא בהוראת קבע של 12 תשלומים חודשיים.

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

 • תינוק - 2,629 ₪
 • פעוט / בוגר - 2,019 ₪

(המחירים נכונים לשנת תש"ף יתכנו שינויים).

תמונה
שיבוצי הילדים למעונות היום
קבצים מצורפים

בקרוב - שיבוצי הילדים למעונות היום

שיבוצי הילדים למעונות היום
תאריך: 15/06/2020

מעון היום מהווה מסגרת חינוכית לילדי הגיל הרך המעניקה סביבה לימודית, טיפולית וחברתית.
   
שיבוצי הילדים למעונות היום יפורסמו בין המועדים
01 ביולי 2020 ועד ה-13 ביולי 2020 באתר המקוון של המועצה.

על מנת לדעת באיזה מעון יתחנך ילדכם בשנת הלימודים תשפ"א יש להיכנס לפרסום השיבוץ למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"א ולהקליד את ת.ז. של ילדכם.
השיבוץ נקבע בהתאם לקבוצת הגיל והשנתון של הילד.

תהליך תשלום שכר לימוד למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"א

 • שלב א' עם קבלת הודעת אישור קבלה למעון יש לשלם דמי רישום בגובה 167 ₪ במחלקת הגביה במועצה.
 • שלב ב' לאחר ביצוע התשלום יש להגיע למנהלת המעון ולמלא שאלון רישום על ילדכם (מילוי השאלון הוא תנאי להשתתפות במסגרת המעון).
 • שלב ג' בתום מילוי השאלון, מנהלת המעון תמסור להורה אישור קבלה למעון. האישור מיועד למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובאמצעותו ניתן להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד במעון (קבלת דרגה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים).
  הורים שאינם מבקשים דירוג נדרשים אף הם למלא את הבקשה ולחתום על ויתור.
 • שלב ד' לאחר קבלת הדרגה יש לבצע תשלום שכר לימוד - התשלום הוא מקוון דרך אתר המועצה.
  יש להיכנס לרישום למעונות יום ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה.
  בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" תופיע עם גמר התשלום.
  • התשלום למעון יהיה באמצעות הוראת קבע ב-12 תשלומים חודשיים שווים, שירדו מידי חודש ב- 20 לכל חודש.
  • שעת הארכה - קיימת אפשרות לשהייה במעון עד השעה 17:00. הדבר כרוך במספר מינימום של הילדים ובתשלום נוסף בגובה 200 ₪ לחודש, שיהיה אף הוא בהוראת קבע של 12 תשלומים חודשיים.

עלות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א

 • תינוק - 2,629 ₪
 • פעוט / בוגר - 2,019 ₪

(המחירים נכונים לשנת תש"ף יתכנו שינויים).