חיוב צריכת מים - תאגיד ״מי שקמה״

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 10/12/2020
תאריך תפוגה 08/02/2021
נושא עדכונים; כתבה ראשית; הודעות לציבור
תיאור

​לאחרונה רבו הפניות בדבר חיובי יתר, שלכאורה מבצעים תאגידי המים בישראל, תלונות רחבות היקף החוות ישובים ואוכלוסיות שונות בישראל.
אף כאן בישוב אני מקבל פניות רבות מתושבים בנושא זה, רבוי תלונות שלא זכורות לי כמותן.
אשר על כן וכדי לבחון דרכים אמיתיות לצמצום הפערים וליצירת קשר נכון בין התאגיד ובין התושבים- נפגשנו ביום ראשון האחרון (2020.12.6 (מנכ״ל המועצה גיל עדני ואני עם מנכ״ל מי שקמה מר אריק מולה וסמנכ״לית הכספים הגב׳ לאה כץ.
לדבריהם: התאגיד בודק עצמו מדי חודשיים ובודק כל חריגה בקריאות, וכמו כן התאגיד ביוזמתו שולח הודעות ו/או מפקח בכל מקרה של חריגה בצריכה ולרוב הסיבה לחריגה נובעת מנזילות.

אנו סיכמנו עם המנכ״ל וסמנכ״לית הכספים כי כל פניה של תושב מבית דגן למייל של פניות הציבור: il.co.shikma-mei@Pniyot תטופל אישית ע״י צוות מפניות הציבור ותשובה כתובה לכל פנייה תשלח לכל פונה בתוך 10 ימים.
חיוב צריכת מים- תאגיד ״מי שקמה״

לידיעתכם !

אשר על כן אני מבקש מהתושבים שלדעתם חיוביהם הינם ביתר, לשלוח פניה לתאגיד.
כל תושב המעוניין שאנו (המועצה) נעקוב אחר התהליך מתבקש לשלוח עותק לדוא"ל:
Lishka@beitdagan.muni.il.

תושבים יקרים,
תאגידי המים הוקמו ע״פ חוק ״חוק תאגידי המים והביוב״ בשנת 2001.
תאגיד ״מי שיקמה״ הוקם בשנת 2008 ,בית דגן הצטרפה לתאגיד רק ב- 2011/7, במשך השנים הללו, ניהלנו משא ומתן עם הממונה על התאגידים במגמה שהמועצה תמשיך לנהל את משק המים והביוב המקומי- ללא הועיל חוייבנו להצטרף ע״פ החוק!!
אציין כי הנהלת מרכז השלטון המקומי מצויה במאבק לשם ביטול חוק תאגידי המים והחזרת ניהול משק המים והביוב לידי השלטון המקומי.
נכון לעכשיו הממשלה והכנסת בעמדה שונה ונוגדת למגמת מ.ש.מ.

תמונה
חיוב צריכת מים- תאגיד ״מי שקמה״
קבצים מצורפים

חיוב צריכת מים - תאגיד ״מי שקמה״

חיוב צריכת מים- תאגיד ״מי שקמה״
תאריך: 10/12/2020

​לאחרונה רבו הפניות בדבר חיובי יתר, שלכאורה מבצעים תאגידי המים בישראל, תלונות רחבות היקף החוות ישובים ואוכלוסיות שונות בישראל.
אף כאן בישוב אני מקבל פניות רבות מתושבים בנושא זה, רבוי תלונות שלא זכורות לי כמותן.
אשר על כן וכדי לבחון דרכים אמיתיות לצמצום הפערים וליצירת קשר נכון בין התאגיד ובין התושבים- נפגשנו ביום ראשון האחרון (2020.12.6 (מנכ״ל המועצה גיל עדני ואני עם מנכ״ל מי שקמה מר אריק מולה וסמנכ״לית הכספים הגב׳ לאה כץ.
לדבריהם: התאגיד בודק עצמו מדי חודשיים ובודק כל חריגה בקריאות, וכמו כן התאגיד ביוזמתו שולח הודעות ו/או מפקח בכל מקרה של חריגה בצריכה ולרוב הסיבה לחריגה נובעת מנזילות.

אנו סיכמנו עם המנכ״ל וסמנכ״לית הכספים כי כל פניה של תושב מבית דגן למייל של פניות הציבור: il.co.shikma-mei@Pniyot תטופל אישית ע״י צוות מפניות הציבור ותשובה כתובה לכל פנייה תשלח לכל פונה בתוך 10 ימים.
חיוב צריכת מים- תאגיד ״מי שקמה״

לידיעתכם !

אשר על כן אני מבקש מהתושבים שלדעתם חיוביהם הינם ביתר, לשלוח פניה לתאגיד.
כל תושב המעוניין שאנו (המועצה) נעקוב אחר התהליך מתבקש לשלוח עותק לדוא"ל:
Lishka@beitdagan.muni.il.

תושבים יקרים,
תאגידי המים הוקמו ע״פ חוק ״חוק תאגידי המים והביוב״ בשנת 2001.
תאגיד ״מי שיקמה״ הוקם בשנת 2008 ,בית דגן הצטרפה לתאגיד רק ב- 2011/7, במשך השנים הללו, ניהלנו משא ומתן עם הממונה על התאגידים במגמה שהמועצה תמשיך לנהל את משק המים והביוב המקומי- ללא הועיל חוייבנו להצטרף ע״פ החוק!!
אציין כי הנהלת מרכז השלטון המקומי מצויה במאבק לשם ביטול חוק תאגידי המים והחזרת ניהול משק המים והביוב לידי השלטון המקומי.
נכון לעכשיו הממשלה והכנסת בעמדה שונה ונוגדת למגמת מ.ש.מ.