מיזם לביטחון תזונתי לתושבי בית דגן

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 12/01/2021
תאריך תפוגה 30/04/2021
נושא כתבה ראשית
תיאור

משרד הפנים בשיתוף הרשות המקומית בית דגן יוצא בחלוקת תלושי מזון לזכאים.
נא קראו בעיון את המידע ואם הינכם עונים לקריטריונים אנא הגישו הטפסים בהקדם האפשרי.
תלושי המזון לזכאים יחולקו באמצעות כרטיסים נטענים, שיחולקו בשלוש פעימות במהלך החודשים הקרובים:
מה- 28.1.21, מה- 25.2.21, מה- 4.3.21.

מי זכאי לסיוע

 1. הכרטיס יגיע באמצעות שליח למקבלי הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה.
 2. הכרטיס יגיע באמצעות שליח לאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה.
 3. תושבים, שאינם מופיעים ברישומי מחלקת הגבייה לקבלת הנחה בארנונה, יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים כתושבים ויימצאו זכאים על פי מבחן ההכנסה שמצוין בנספח א'.
 4. תושבים שאינם רשומים כתושבי הרשות יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים.


את הבקשות ניתן להגיש עד ליום 22.4.21 .
את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש להעביר לדוא"ל  lishka@beitdagan.muni.il.

גובה הסיוע

גובה הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות הבאות):

 • לזכאי/ת ולבת/בן זוגו/ה - הכרטיס יוטען ב- 300 ₪ לאדם.
 • לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת, לפי סעיף 1 + 3, הכרטיס יוטען ב- 225 ₪.
 • סכום הסיוע המרבי לא יעלה על 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה.

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ 1500- נקודות מכירה. פרטים נוספים באתר משרד הפנים מענק ביטחון תזונתי לתושבים זכאים בצל נגיף הקורונה.
משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק, מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.

נספח א' מבחן הכנסה

הזכאים להנחה לפי סעיף זה:
תושב שהגיש בקשה ונמצא על ידי הרשות המקומית כי הכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכום המפורט להלן בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו:

 הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019מס׳ נפשות
2,8811
4,3212
5,0113
5,7034
7,1215
8,5406
11,4527
13,0848
14,7159
1,635 לנפש10 ומעלה
תמונה
 
קבצים מצורפים

מיזם לביטחון תזונתי לתושבי בית דגן

תאריך: 12/01/2021

משרד הפנים בשיתוף הרשות המקומית בית דגן יוצא בחלוקת תלושי מזון לזכאים.
נא קראו בעיון את המידע ואם הינכם עונים לקריטריונים אנא הגישו הטפסים בהקדם האפשרי.
תלושי המזון לזכאים יחולקו באמצעות כרטיסים נטענים, שיחולקו בשלוש פעימות במהלך החודשים הקרובים:
מה- 28.1.21, מה- 25.2.21, מה- 4.3.21.

מי זכאי לסיוע

 1. הכרטיס יגיע באמצעות שליח למקבלי הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה.
 2. הכרטיס יגיע באמצעות שליח לאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה.
 3. תושבים, שאינם מופיעים ברישומי מחלקת הגבייה לקבלת הנחה בארנונה, יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים כתושבים ויימצאו זכאים על פי מבחן ההכנסה שמצוין בנספח א'.
 4. תושבים שאינם רשומים כתושבי הרשות יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים.


את הבקשות ניתן להגיש עד ליום 22.4.21 .
את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש להעביר לדוא"ל  lishka@beitdagan.muni.il.

גובה הסיוע

גובה הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות הבאות):

 • לזכאי/ת ולבת/בן זוגו/ה - הכרטיס יוטען ב- 300 ₪ לאדם.
 • לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת, לפי סעיף 1 + 3, הכרטיס יוטען ב- 225 ₪.
 • סכום הסיוע המרבי לא יעלה על 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה.

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ 1500- נקודות מכירה. פרטים נוספים באתר משרד הפנים מענק ביטחון תזונתי לתושבים זכאים בצל נגיף הקורונה.
משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק, מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים.

נספח א' מבחן הכנסה

הזכאים להנחה לפי סעיף זה:
תושב שהגיש בקשה ונמצא על ידי הרשות המקומית כי הכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכום המפורט להלן בהתאם למספר הנפשות המתגוררות איתו:

 הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019מס׳ נפשות
2,8811
4,3212
5,0113
5,7034
7,1215
8,5406
11,4527
13,0848
14,7159
1,635 לנפש10 ומעלה