הודעה לציבור - הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 18/04/2019
תאריך תפוגה 17/06/2019
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

​​הודעה לציבור על קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
מליאת המועצה המקומית בית דגן אישרה, ביום 19 בפברואר 2019 , תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית בתחומי המועצה.
ניתן לעיין בתבחינים שאישרה המועצה במזכירות המועצה, ברחוב מנחם בגין 9 ,בשעות העבודה הרגילות, וכן באתר האינטרנט של המועצה.

לצפייה בהודעת ראש המועצה

תמונה
 
קבצים מצורפים

הודעה לציבור - הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

תאריך: 18/04/2019

​​הודעה לציבור על קיום תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
מליאת המועצה המקומית בית דגן אישרה, ביום 19 בפברואר 2019 , תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית בתחומי המועצה.
ניתן לעיין בתבחינים שאישרה המועצה במזכירות המועצה, ברחוב מנחם בגין 9 ,בשעות העבודה הרגילות, וכן באתר האינטרנט של המועצה.

לצפייה בהודעת ראש המועצה