הודעה לציבור - להקצאת קרקע לשימוש הקמת בית כנסת

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 18/04/2019
תאריך תפוגה 17/06/2019
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור

הודעה לציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע.
במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מובאת בזאת לידיעת הציבור האפשרות להקצאת קרקע בגוש 6075 חלק מחלקה 410 , ברחוב שכ' נקודת חן , בשטח של כ - 350 מ"ר, ע"פ תב"ע ממ/ 1420 לשימוש: הקמת בית כנסת, הכול בכפוף לקבוע בפרוגרמה.
הבניה מיועדת בפינת רחובות הרקפת עם הסביון בנקודת חן הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות הכול בכפוף לקבוע – בפרוגרמה תוך – 60 ימים ממועד הפרסום.

לצפייה בהודעה של ראש המועצה

תמונה
 
קבצים מצורפים

הודעה לציבור - להקצאת קרקע לשימוש הקמת בית כנסת

תאריך: 18/04/2019

הודעה לציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע.
במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
מובאת בזאת לידיעת הציבור האפשרות להקצאת קרקע בגוש 6075 חלק מחלקה 410 , ברחוב שכ' נקודת חן , בשטח של כ - 350 מ"ר, ע"פ תב"ע ממ/ 1420 לשימוש: הקמת בית כנסת, הכול בכפוף לקבוע בפרוגרמה.
הבניה מיועדת בפינת רחובות הרקפת עם הסביון בנקודת חן הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות הכול בכפוף לקבוע – בפרוגרמה תוך – 60 ימים ממועד הפרסום.

לצפייה בהודעה של ראש המועצה