השהיית הליך הקצאת המקרקעין בגוש 6075

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 22/05/2019
תאריך תפוגה 22/07/2019
נושא עדכונים; הודעות לציבור
תיאור
:הודעה לציבור

לאור קבלת נתונים חדשים ונוספים ובחינה מחודשת של הליך הקצאת הקרקעות בכלל רחבי המועצה, מודיעה בזאת וועדת ההקצאות של המועצה המקומית בית דגן על השהיית הליך הקצאת המקרקעין בגוש 6075 חלק מחלקה 410 בשכ' נקודת חן בשטח של 350 מ"ר (פרטי המקרקעין) עד למסירת הודעה חדשה מאת הוועדה להקצאות קרקע ומבנים.
תמונה
 
קבצים מצורפים

השהיית הליך הקצאת המקרקעין בגוש 6075

תאריך: 22/05/2019
:הודעה לציבור

לאור קבלת נתונים חדשים ונוספים ובחינה מחודשת של הליך הקצאת הקרקעות בכלל רחבי המועצה, מודיעה בזאת וועדת ההקצאות של המועצה המקומית בית דגן על השהיית הליך הקצאת המקרקעין בגוש 6075 חלק מחלקה 410 בשכ' נקודת חן בשטח של 350 מ"ר (פרטי המקרקעין) עד למסירת הודעה חדשה מאת הוועדה להקצאות קרקע ומבנים.