הנגשה פרטנית במערכת החינוך

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

 חדשות ועדכונים

תאריך 19/05/2019
תאריך תפוגה 22/07/2019
נושא עדכונים; חינוך
תיאור

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות כולל התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה אשר נועדו לממש את זכותם לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות כולל התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה ומפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית.
בדף זה תוכלו להגיש בקשה בשם הורי התלמיד להנגשה פרטנית.
הדף מפרט את סוגי התאמות ההנגשה ועל אופן הגשת הבקשה למועצה - מחלקת החינוך לביצוע התאמות.

סוגי התאמות ההנגשה

התאמות הנגשה פיזיות - תלמידים עם מוגבלות כגון: מוגבלות בתחום הפיזי, מוגבלות בשמיעה ומוגבלות בראייה, הלומדים במוסדות חינוך שבהם המבנה והריהוט אינם מותאמים לצורכיהם זכאים להתאמות שיבוצעו באחריות ובאמצעות הבעלות או על ידי בעלי המבנה. התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי - תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בדרכי ההוראה, בלמידה ובחומרי הלמידה וההיבחנות, תיבחן זכאותם להתאמות על ידי הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר, שכן אישור התאמות אלו הוא באחריות משרד החינוך.

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי -תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות טכנולוגיה מסייעת, תיבחן זכאותם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי התחום מהמתי"א, מומחי התחום מהמתי"א לעיוורים ומומחי תחום מהמרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחירשים) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר.
הנגשת טיולים ופעילויות פנים וחוץ בית ספריות - על בעלות המוסד החינוכי להבטיח שפעילות חינוכית מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, סל תרבות, סיורים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תהיה נגישה בהתאם לצורכי התלמידים.

הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה

הורה או האפוטרופוס יגיש את הבקשה לביצוע התאמות הנגשה על גבי הטופס שבנספח 1.
הטופס יוגש למועצה - מחלקת החינוך בכתובת המייל tzipim@beitdagan.muni.il
בנוסף בקשה לביצוע התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי על ההורים להגיש על גבי הטופס שבנספח 4.
הטופס יוגש למועצה - מחלקת החינוך בכתובת המייל tzipim@beitdagan.muni.il
תמונה
 
קבצים מצורפים

הנגשה פרטנית במערכת החינוך

תאריך: 19/05/2019

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות כולל התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה אשר נועדו לממש את זכותם לחינוך ולשוויון, ומאפשרת להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות כולל התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה ומפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית.
בדף זה תוכלו להגיש בקשה בשם הורי התלמיד להנגשה פרטנית.
הדף מפרט את סוגי התאמות ההנגשה ועל אופן הגשת הבקשה למועצה - מחלקת החינוך לביצוע התאמות.

סוגי התאמות ההנגשה

התאמות הנגשה פיזיות - תלמידים עם מוגבלות כגון: מוגבלות בתחום הפיזי, מוגבלות בשמיעה ומוגבלות בראייה, הלומדים במוסדות חינוך שבהם המבנה והריהוט אינם מותאמים לצורכיהם זכאים להתאמות שיבוצעו באחריות ובאמצעות הבעלות או על ידי בעלי המבנה. התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי - תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בדרכי ההוראה, בלמידה ובחומרי הלמידה וההיבחנות, תיבחן זכאותם להתאמות על ידי הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר, שכן אישור התאמות אלו הוא באחריות משרד החינוך.

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי -תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות טכנולוגיה מסייעת, תיבחן זכאותם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי התחום מהמתי"א, מומחי התחום מהמתי"א לעיוורים ומומחי תחום מהמרכז הטיפולי לכבדי שמיעה וחירשים) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר.
הנגשת טיולים ופעילויות פנים וחוץ בית ספריות - על בעלות המוסד החינוכי להבטיח שפעילות חינוכית מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, סל תרבות, סיורים, פעילות ספורט ופעילות אתגרית, תהיה נגישה בהתאם לצורכי התלמידים.

הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה

הורה או האפוטרופוס יגיש את הבקשה לביצוע התאמות הנגשה על גבי הטופס שבנספח 1.
הטופס יוגש למועצה - מחלקת החינוך בכתובת המייל tzipim@beitdagan.muni.il
בנוסף בקשה לביצוע התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי על ההורים להגיש על גבי הטופס שבנספח 4.
הטופס יוגש למועצה - מחלקת החינוך בכתובת המייל tzipim@beitdagan.muni.il