רישום למעון יום לשנת הלימודים תש"פ

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

 חדשות ועדכונים

תאריך 01/07/2019
תאריך תפוגה 10/07/2019
נושא עדכונים; כתבה ראשית; חינוך
תיאור
מועד פתיחת שנת הלימודים: שנת הלימודים תש"פ תיפתח בתאריך 1.9.2019, א' אלול תשע"ט.

גילאי הרישום

 • למעון יתקבלו ילדים אשר נולדו החל מה-01.01.2017.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.07.2015-31.12.2016 יוכלו להתקבל למעון בצירוף חוות דעת רופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.07.2015-31.12.2016 יוכלו להתקבל למעון על בסיס מקום פנוי בלבד. ילדים אלה לא יהיו כאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במעון.
 • למעון יתקבלו תינוקות בין גיל שלושה חודשים לגיל שישה חודשים רק בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של הילד והתאמתו למסגרת קבוצתית חינוכית.
הרישום יהיה מקוון ויתבצע החל מה-02.07.2019 ועד 09.07.2019 דרך אתר האינטרנט של המועצה באמצעות טופס הרשמה, אנא מלאו את הטופס והעבירו בדוא"ל ​TzipiM@beitdagan.muni.il.

תהליך הרישום

 • יש להיכנס לאתר ולמלא את טופס ההרשמה.
 • הקפידו על מילוי כלל הפרטים הנדרשים.
 • בשלב הראשון הרישום יהיה לתושבי בית דגן בלבד הרשומים במרשם התושבים במשרד הפנים.

דמי רישום

 • דמי רישום בגובה 167 ₪ (133 דמי הרשמה, 34 ₪ ביטוח תאונות אישיות) יש לשלם במועצה במחלקת הגביה.
 • דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון.
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל על ידם.

במידה ועלות דמי הרישום שולמה למרכז הקהילתי יש לציין זאת בטופס ההרשמה.

שנת לימודים מוצלחת,
ציפי מזור, מנהלת מחלקת החינוך

תמונה
 
קבצים מצורפים

רישום למעון יום לשנת הלימודים תש"פ

תאריך: 01/07/2019
מועד פתיחת שנת הלימודים: שנת הלימודים תש"פ תיפתח בתאריך 1.9.2019, א' אלול תשע"ט.

גילאי הרישום

 • למעון יתקבלו ילדים אשר נולדו החל מה-01.01.2017.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.07.2015-31.12.2016 יוכלו להתקבל למעון בצירוף חוות דעת רופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.07.2015-31.12.2016 יוכלו להתקבל למעון על בסיס מקום פנוי בלבד. ילדים אלה לא יהיו כאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במעון.
 • למעון יתקבלו תינוקות בין גיל שלושה חודשים לגיל שישה חודשים רק בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של הילד והתאמתו למסגרת קבוצתית חינוכית.
הרישום יהיה מקוון ויתבצע החל מה-02.07.2019 ועד 09.07.2019 דרך אתר האינטרנט של המועצה באמצעות טופס הרשמה, אנא מלאו את הטופס והעבירו בדוא"ל ​TzipiM@beitdagan.muni.il.

תהליך הרישום

 • יש להיכנס לאתר ולמלא את טופס ההרשמה.
 • הקפידו על מילוי כלל הפרטים הנדרשים.
 • בשלב הראשון הרישום יהיה לתושבי בית דגן בלבד הרשומים במרשם התושבים במשרד הפנים.

דמי רישום

 • דמי רישום בגובה 167 ₪ (133 דמי הרשמה, 34 ₪ ביטוח תאונות אישיות) יש לשלם במועצה במחלקת הגביה.
 • דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון.
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל על ידם.

במידה ועלות דמי הרישום שולמה למרכז הקהילתי יש לציין זאת בטופס ההרשמה.

שנת לימודים מוצלחת,
ציפי מזור, מנהלת מחלקת החינוך