אברהם לוי ז"ל

שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פתח תפריט

אברהם לוי ז"ל

יזכור
אברהם לוי ז"ל
שנים: 1914-1949

​אברהם נולד בתימן בשנת 1914. בילדותו למד בחדר.
כאשר החלה פעילות הצלתם של יהודי תימן העלה הג'וינט לישראל יהודים יתומים מחשש, שיילקחו על ידי המוסלמים והם ימירו את דתם. אברהם, בכמיהתו לעלות לישראל פנה אל עסקני הג'וינט והציג עצמו כיתום. כך הגיע לארץ והופנה לוואדי חנין היום טירת שלום, משם גויס למלחמת העצמאות.
בזמן המלחמה שלח מכתבים לתימן ועודד את משפחתו לעשות עליה לישראל. בהיותו הבן הבכור במשפחה נהגו הוריו על פי הפתגם התימני "הבן הבכור כאביך" וההורים עלו לישראל. שמונה שנים הטלטלו עד שהגיעו לעיר הנמל עדן והמתינו לעלייה במחנה של הג'וינט במשך שנה וחצי.
תיאור מקרה המוות
עדן נפל בקרב ההגנה על עמק יזרעאל, קרב בו נפלו 18 לוחמים.
הידיעה על מותו של אברהם הגיעה למשפחה בעדן על ידי האח של הסב במכתב שקצהו היה שרוף לאות אבל.